Job 1000 van 1000

Elia nv/sa


Portfolio Analyst


Vol energie aan de slag bij een Belgische hoofdrolspeler in het energielandschap!

Het Belgische en Europese energielandschap zijn volop in beweging. Wist je dat Elia België hierbij een cruciale rol speelt?

Als onderdeel van de Elia groep, een Europese transmissienetbeheerder, verzekert Elia België de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de elektriciteitsbevoorrading in ons land.

Bij ons bouw je samen met andere talentvolle collega's aan een duurzame, groene en betrouwbare energie-infrastructuur die economische groei stimuleert en onze ecologische voetafdruk verkleint.

Samen gaan we voor maximale impact! We geloven in de kracht van diversiteit: we zijn ervan overtuigd dat een inclusieve en diverse werkomgeving leidt tot meer innovatie, creativiteit en betere resultaten.


Single source of truth

 • Je staat in voor de dagelijkse opvolging en monitoring van het deel van de investeringsportfolio dat aan jou is toegewezen om een volledig overzicht te hebben van de status, problemen, risico's en risicobeperkende acties.
 • Je bent eigenaar van de metadata die gelinkt zijn aan de programma's van het gedeelte van de portfolio dat aan jou werd toegewezen. Deze metadata bakenen de grenzen af van de portfolio waartoe het programma behoort.

Gatekeeper

 • Je gaat na en verzekert dat programma's aan de nodige voorwaarden voldoen om over te gaan naar een volgende fase in het stage-gateproces (resultaten, checklists enz.).
 • Je beslist of een programma klaar is om te verschijnen voor het comité dat beslist over de overgang naar de volgende fase.
 • Na de overgang naar de volgende fase houd je toezicht op en controleer je het goede verloop van de overgang van de programmafase in de IT-tools. Met deze controle garandeer je dat de metadata die betrekking hebben op de programma's op elk moment accuraat zijn.

Analyse en beoordeling van de portfolio

 • Je voert programmaoverstijgende analyses uit, brengt risico's en problemen op portfolioniveau aan het licht en volgt op of deze risico's en problemen doorheen de hele portfolio op de juiste manier en tijdig worden aangepakt.
 • Je bouwt reserves voor onvoorziene omstandigheden in de globale portfolio in.
 • Je werkt risicobeoordelingen van de portfolio uit en voert ze uit aan de hand van probabilistische simulaties van verschillende scenario's.

Portfolio-overzichten en rapportage
Je definieert de portfolio-overzichten en rapportageontwerpen om de verschillende stakeholders en besluitvormers naar behoren in te lichten (Investment Portfolio Committee, Executive Committee, Board of Directors, regulatoren, Development Plans, Business Plan, Infrastructure Management Team).


 • Je hebt een masterdiploma met technische en economische kennis.
 • Je hebt 5 jaar ervaring in het beheer van investeringsportfolio's, netontwikkeling en/of het beheer van infrastructuurprojecten.
 • Je beschikt over analytische vaardigheden, bent stipt en zelfstandig.
 • Je bent in staat gegevens te verzamelen bij veel verschillende stakeholders.
 • Je beschikt over voldoende geloofwaardigheid en autoriteit om samen te werken met program managers.
 • Je bent vertrouwd met het stage-gateproces en bent op de hoogte van portfoliomanagementmethodes.
 • Je spreekt vlot Nederlands en Engels of Frans (basiskennis van de andere landstaal).
 • Je bent een proactieve, sterke communicator en teamspeler.

 • Salaris: Competitief loonpakket, representatievergoeding, eindejaarspremie, dubbel vakantiegeld, maaltijdcheques (€8 per werkdag), ecocheques, sinterklaas- en eindejaarcheques, bonussen op basis van individuele en collectieve resultaten. 
 • Verzekering: Groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, verzekering voor ambulante zorgen voor het gezin. 
 • Vakantie: Je hebt recht op 20 verlofdagen en 12 compensatieverlofdagen en 2 kaderdagen. 
 • Communicatie: Je ontvangt een iPhone met abonnement (ook voor privégebruik), terugbetaling internet en laptop. 
 • PC privé plan: een ter beschikking gesteld budget per 3 jaar voor een PC/tablet met software & randapparatuur voor privégebruik. 
 • Mobiliteit: We bieden je een bedrijfswagen en openbaar vervoer of een mobiliteitsbudget. 
 • Rentesubsidies: Elia Engineering kent een subsidie toe om de rentelast van hypothecaire leningen te verlichten, vanaf 5 jaar anciënniteit en indien je lening afgesloten wordt op een moment dat je al in dienst bent. 
 • Elia aandelen: Elia biedt je de mogelijkheid om op aandelen in te schrijven met een korting van 16.66 % op de gemiddelde koers van het aandeel. 

SOLLICITEREN