Job 1000 van 1000

SOLLICITEREN


Architect - Ingenieur architect (m/v/x)


966331 Architect - Ingenieur architect (m/v/x)
Beschrijving van de werkaanbieding Classificatie Bouw / Ontwerp en techniek Plaats van het werk België Ervaring Zonder Werktijd Voltijds Datum laatste wijziging 18/07/2019

Een gemeente zoekt een Architect - Ingenieur architect (m/v/x).

Opdrachten van de dienst:

Dienst Openbare Werken
Afdeling Gemeentelijk patrimonium:
Deze eenheid bevat een technische en een administratieve cel.
Technische cel: de opdracht is - en dit met het oog op duurzame ontwikkeling - het beheer, de ontwikkeling, de bouw, de renovatie, het onderhoud van en de controle op het gemeentelijk patrimonium vanuit technisch, administratief en financieel oogpunt.

Doelstellingen van de dienst:
- renovatie en onderhoud van gemeentelijke gebouwen
- renovatie en onderhoud van de openbare ruimten
- ontwikkelen van het rationeel energiegebruik (REG) en de duurzame ontwikkeling (DO) van gemeentelijke gebouwen en openbare ruimten
- nieuwe projecten ontwikkelen

Opdrachten van de functie:
- u bent de verantwoordelijk voor de schoolgebouwen en meer bepaald voor de renovatieprojecten en de nieuwbouw
- opstellen van de dossiers m.b.t. marktstudies en de specifieke technische kenmerken, deze dossiers opvolgen
- controle en kritische analyse van de dossiers die werden uitgewerkt door externe bureaus om onder meer hun antwoorden op het programma, de kwaliteit van het project, de algemene opzet op lange termijn en de REG te verifiëren, en dit in samenwerking met het team van de bouwmeester (BMA)
- de werven van de lopende dossiers opvolgen
- de subsidiedossiers en het financiële luik beheren
- invoeren van REG, energietransitie en DO tijdens alle werken aan schoolgebouwen

Ve rantwoordelijkheden en activiteiten:
Voornaamste activiteiten:
- beheer van de dossiers m.b.t. overheidsopdrachten, hoofdzakelijk voor de schoolgebouwen
- de studies (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, ..) en de werken m.b.t. deze opdrachten beheren
- de budgetten en subsidies m.b.t. deze opdrachten beheren
- de tweetalige administratieve documenten opstellen

Verantwoordelijkheden:
- correct afhandelen van de studiedossiers en deze m.b.t. de werken (procedures voor overheidsopdrachten, technisch luik, begrotingsramingen, subsidies, werven, plannen, ¿) binnen de vooropgestelde termijnen
- informatie geven over de voortgang van de dossiers
- meehelpen met de ontwikkeling van energietransitie, REG en DO

Vervangingen:
- collega's van de cel vervangen voor het projectbeheer van gebouwen en openbare ruimten

Doelstellingen:
- de gesubsidieerde werken correct afhandelen, net als de lopende werken en de dringende opdrachten (vooral deze met veiligheidsaspecten of die mogelijk belangrijke schade kunnen berokkenen worden dringend behandeld) m.b.t. de scholen en dit binnen de vooropgestelde termijn.

Profiel:

Vaardigheden:
- Kennis van bouwtechnieken;
- Kennis van het administratieve beheer van dossiers (of de wil om deze kennis te verwerven);
- Informaticakennis: MS Office, Autocad (is een plus), MS project (is een plus);
- Redactionele vaardigheden en kwaliteiten op het vlak van planning;
- Autonomie in het beheer van de arbeid;
- Kritisch denkvermogen;
- Goed aanpassingsvermogen;
- Kennis van het Frans;
- Blijk geven van striktheid en nauwkeurigheid;
- Kennis van overheidsopdrachten (of bereid zijn deze te verwerven);
- Communicatievaardigheden;
- Ervaring op het vlak van studies en bouw van schoolgebouwen is een plus;
- Ervaring in een openbare functie is een plus;

Diploma:
- Master - Architect-ingenieur of Architect

Aanbod:

- Contract van bepaalde duur tot eind 2024
- Jong en dynamisch team;
- Gevarieerd werk in renovatie en nieuwbouw;
- Extralegale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer (MIVB 100 % en patronale bijdrage De Lijn/NMBS) of fiets- of voetgangersvergoeding, buitenwettelijk verlof, opleidingen, klein aanvullend pensioen, premie kennis tweede taal (via taalcertificaten Selor)

Interesse?
Gelieve uw motivatiebrief en CV op te sturen naar:

Aandacht! Het is niet nodig Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding.Hoe solliciteren
De werkgever heeft de rekrutering voor deze werkaanbieding aan Actiris toevertrouwd. Gelieve om te solliciteren gebruik te maken van of langs te gaan in één van .

SOLLICITEREN